Technológia

PRINCÍP KÚRENIA

Vo vykurovacom paneli sa nachádza špeciálna keramická vykurovacia vložka, ktorá nežeravie, a životnosť má preto skoro neobmedzenú. Povrch vykurovacej vložky je rozšírený o hliníkové rebrá, čím sa dosahuje účinnejší prenos tepla. Navyše je vložka umiestnená na posúvači, ktorý absorbuje tepelnú rozťažnosť, a pri chode nedrkoce a nevydáva zvuk.

Vo vykurovacom paneli nie sú žiadne pohyblivé mechanické súčiastky, ktoré by vydávali zvuk, prevzali zbytočnú energiu alebo mohli spôsobiť poruchy. Funguje preto úplne spoľahlivo a ticho.

Panel vykuruje na základe jednoduchého princípu: vykurovacia vložka ohreje studený vzduch, ktorý prúdi dovnútra cez spodné otvory, a vzduch následne (na základe zákonov fyziky) vystúpi cez výpustné mriežky (ktoré napomáhajú účinnému prúdeniu vzduchu) umiestnene na prednej doske (vzduch sa nefúka, len prúdi, keďže sa vo vnútri nenachádza ventilátor), čím rozprúdi a ohreje vzduch celej miestnosti rovnomerne. Z toho dôvodu sa panely montujú nízko, vo výške iba asi 10 cm od úrovne podlahy.


PREČO SÚ EKONOMICKÉ?

Výhodná cena vykurovacích panelov umožňuje nízke investičné náklady, či sa už jedná o vykurovanie jednej miestnosti alebo o vykurovanie celého viacposchodového obytného domu. S týmito výhodnými investičnými nákladmy a energeticky úsporným prevádzkovaním predbieha nielen ostatné systémy elektrického kúrenia čo sa týka ekonomickosti, ale - okrem vykurovania drevom - konkuruje ktorýmkoľvek nosičom energie.

Vo vykurovacom paneli nie je žiadna hmota (olej, voda a pod.) alebo zbytočný motor (ventilátor), ktoré by zhoršovali jeho účinnosť a znamenali zbytočný prenos energie. Vykuruje teda priamo vzduch, čo pomocou prirodzenej cirkulácie (studený vzduch prúdi dole, teplý vzduch hore) ohreje celú miestnosť rovnomerne a rýchlo. Môžeme teda skonštatovať, že sa ním môže dosiahnuť maximálna účinnosť.
Najväčším výkonom panelov je 2000 W, a aj z odporúčania 75 W/m2 je zrejmá vynikajúca účinnosť a ekonomickosť.

Podstata systému je zároveň daná elektronickými zariadeniami. V každom paneli si nachádza elektronický termostat, ktorý umožňuje oveľa presnejšie nastavenie teploty, ako iné tradičné riešenia (maximálna odchýlka 0,5 C v celej miestnosti). Ďalšou výhodou vlastných termostatov je, že sa dá nastaviť požadovaná teplota pre každú miestnosť zvlášť.

To všetko dopĺňajú a robia systém kompletným rôzne programovateľné termostaty, o ktorých môžete získať podrobné informácie nižšie.

DIMENZOVANIE

Podľa nórskeho odporúčania a na základe našich skúsenosti v Maďarsku odporúčame nasledovné 75 W/m2 (pri normálnej svetlej výške, -2,8 m) alebo 25 W/m2 (v prípade dobrej izolácie).

Nároky na byty ľahkej konštrukcie alebo s veľmi dobrou izoláciou môžu byť nižšie, a príslušné odporúčanie môžeme poskytnúť na základe konkrétneho pôdorysu.

V prípade zlej izolácie, doplnkového kúrenia, temperovania alebo v prípade miestností so špeciálnymi rozmermi môžeme poskytnúť individuálne odporúčania .

Výkony panelov siahajú od 250 do 2000 W, a existujú v rôznych veľkostiach . Hrúbka panelov s malou potrebou miesta je iba 9 cm od steny (série C a K), výšku majú 20 cm alebo 40 cm, a dĺžka závisí od ich výkonu a typu .

PROGRAMOVANIE - REGULÁCIA

V stručnosti si pod programovaním treba predstaviť skutočnosť, že každým jednotlivým panelom sa dajú nastaviť dve teploty (úsporná, komfortná) , ktoré zabezpečujú, že keď sa miestnosť nepoužíva, fungujú s úspornou (zníženou) teplotou, a keď sú ľudia doma, keď pracujú alebo sa jednoducho len zdržiavajú v miestnosti, môže sa nastaviť komfortná (vyššia) teplota .

Dve teploty sa nastavujú pomocou rúčok. Teplota sa teda dá nastaviť na ktorýkoľvek deň a hodinu týždňa podľa rôznych požiadaviek. Po nastavení programu systém funguje úplne automaticky, čo znamená ďalšiu úsporu energie (keďže miestnosť nemá stále rovnakú teplotu) a pohodlie (teplá miestnosť, akonáhle prídeme domov) .

Termostatové moduly sa dajú nahradiť inými, a v budúcnosti je možné systém ďalej zlepšovať. NOBO je jedným z najväčším výrobcov elektrických vykurovacích zariadení v Európe . Jeho produkty zahrňujú širokú škálu vysoko úspešných vykurovacích panelov, ako aj izbových termostatov a doplnkov vykurovacej techniky.