NOVÁ GENERÁCIA VYKUROVACÍCH PANELOV

TERMOSTATY

Rádiom ovládané termostaty:

NCU-2R:

Zabezpečuje možnost' individuálneho programovania jedine s ovládačom ECO HUB, pomocou ktorého sa môže nastavit' samostatný proqram na každý deň týždňa.
Hodnota komfortnej a úspornej teploty sa dá zmenit' aj cez thermostat, alebo aj cez aplikáciu NOBO ECO HUB.
Pozadie displeja je osvetlené, a po chvíli vyhasne, aby nerušil nočný pokoj.


Termostaty s miestnym nastavením :

NCU-2T:

Zabezpečuje možnost' individuálneho programovania na každý deň týždňa. Komfortná a úsporná teplota sa dá nastavit' cez termostat s digitálnym displejom. Digitálny displej, individuálne nastavenie komfortnej a úrspornej teploty. Môže sa nastavit' individuálny program na každý deň tyždňa a na každú štvrťhodinu. Pozadie displeja je osvetlené, a po chvíli vyhasne, aby nerušil nočný pokoj S možnost'ou krátkodobého preklenutia. Vykurovanie signalizuje LED svetlo žltej farby


NCU-1S:

Základný elektronický termostat, cez ktorý môžete ľahko nastaviť požadovanú teplotu miestnosti, ale možnosť programovania nezabezpečuje. Neskôr sa môže kedykoľvek rozšíriť o dokonalejší thermostat NCU


SORTIMENT

Produkt
Farba
Popis
Cena (EUR)
NCU 2T
2 termostat
45,-
NCU 2Te
2 termostaty
40,-
NCU 2R
2 termostaty
55,-
NCU 2ER
2 termostaty
55,-
Termostat:
NCU 2T
Farba:
Popis:
1 termostat
Cena:
45 EUR
Termostat:
NCU 2Te
Farba:
Popis:
2 termostaty
Cena:
40 EUR
Termostat:
NCU 2R
Farba:
Popis:
2 termostaty
Cena:
55 EUR
Termostat:
NCU 2ER
Farba:
Popis:
2 termostaty
Cena:
55 EUR