NOVÁ GENERÁCIA VYKUROVACÍCH PANELOV

NOBO ECO HUB

Menšia spotreba energie a väčší komfort z vykurovania ešte neboli nikdy jednoduchšie. Potrebujete k tomu len novú aplikáciu Nobo Energy Control (pre smartfon alebo tablet).

Nobo Energy Control for Apple

Nobo Energy Control je bezdrótový systém regulácie energie, ktorý umožňuje ovládanie vykurovacieho systému Vášho domova pre celú rodinu pomocou smartfónu alebo tabletu. Nobo Energy Control sa dá nainštalovat l'ahko a rvchlo, a potom je nastavenie individuálnych vykurovacích programov prispôsobených pre Váš domov je už len hrou. Nobo Energy Control môže znížit' náklady na vykurovanie hoci aj o 25%. Pomocou úplného a komplexného ovládania vykurovacich panelov môžete jednoduchým spôsobom znížiit' teplotu v miestnostiach, ktoré už nepoužívate, a môžete regulovat' teplotu jedinou aplikáciou bez ohl'adu na to, kde sa práve nachádzate vo svete.Pre uvedenie NOBO ECO HUB do prevádzky potrebujete Wi-Fi router. ECO HUB používa vlastnú, bezdrôtovú siet' pre komunikáciu s pristrojmi, ktoré riadi, a stači ho pripojit' k routeru, ktorý máte doma. Smartfon alebo tablet, na ktorom sa púšt'a aplikácia NOBO Energy Control, sa pripája k NOBO ECO HUB pomocou routera, a na dial'kové ovládanie je teda potrebné pripojenie na internet.


ECO HUB

Centrálny radiofrekvenčný vysielač signálov a ovládač,ktorý sa dá obsluhovat' cez smartfon alebo tablet. Pre jeho použitie je potrebná aplikácia Nobo Energy Control, ktorá sa môže nainštalovat' do mobilov so systémom Android alebo iOS.


NCU-2R

Zabezpečuje možnost' individuálneho programovania jedine s ovládačom ECO HUB, pomocou ktorého sa môže nastavit' samostatný proqram na každý deň týždňa.
Hodnota komfortnej a uspornej teploty sa dá zmenit' aj cez thermostat, alebo aj cez aplikáciu NOBO ECO HUB.
Pozadie displeja je osvetlené, a po chvíli vyhasne, aby nerušil nočný pokoj.


SORTIMENT

Produkt
Farba
Popis
Cena (EUR)
ECO HUB
Centrálne ovládanie
280,-
ECO HUB
Farba:
Popis:
Centrálne ovládanie
Cena:
280 EUR